Monthly Archives: July 2014

Европейски програми за развитие на пчеларство

Европейски програми

Европейски програми

През последните години пчеларството набира все повече любители, които се възползват от европейските субсидии. Европейските програми за развитие включват ѝ пчеларството като част от фонд „Земеделие”. През 2014г. броят на кандидатствалите е най-голям в сравнение с предходни години. Тази информация е проверена, чрез справка, която е публикувана от фонд „Земеделие”. Притесненията във фонд „Земеделие” са свързани с бюджетът, който не може да покрие всички кандидати. Затова ще се наложи да се извърши класиране по няколко критерия. Проблемите с бюджета идват от факта, че Европейският съюз оряза финансите по това перо. Continue reading “Европейски програми за развитие на пчеларство” »