Срочен договор – мога ли да взема кредит?

  За много хора договорът за неопределен период е символ на стабилно финансово състояние. Постоянната и надеждна работа определено е добра основа, за да можете да кандидатствате за заем. Как да поема ангажимент с временен договор? Фиксиран договор и заем, проверете какво трябва да направите, за да Ви покани банката в група кредитополучатели.

   Съгласно действащите разпоредби работодателят може да сключи до три срочни договора с един служител за общ период от не повече от 33 месеца. Как да получим паричен заем  или ипотека в такава ситуация? Да проверим.

Срочен договор и кредитоспособност

   Кредитоспособността определя максималната сума на кредита, която може да бъде отпусната за определен период на изплащане. Размерът му се влияе от редица фактори, като размера на дохода, месечните разходи за живот или размера на задълженията.

  Преди да отпусне заем, банката проверява и кредитната история на кандидата, например за информация, съдържаща се в базата данни на BIK . Когато кандидатствате за ангажимент, който ще бъде изцяло изплатен след няколко години (напр. Ипотека), трябва да се има предвид, че банката също ще провери: нашата възраст, семейно положение, образование или дори позиция.

  Доходът също оказва голямо влияние върху размера на кредитоспособността. Не само обаче неговият размер или редовност, но и за какво се плаща. Човек, работещ по мандатен договор, въпреки че би могъл да се похвали с изключително високи доходи, е изложен на риск, тъй като може да загуби източника си на доходи за една нощ, точно както предприемачите, които наскоро са започнали собствен бизнес.

   Следователно за банка най-добрият клиент определено е този, който получава възнаграждение по трудов договор. И така, къде е човекът с срочен договор в тази пирамида? Много банки лесно отпускат заеми на хора с срочни договори, като най-често определят максимална дата на изплащане до срока на договора.

    В случай на ипотечни заеми или други дългосрочни задължения, банките налагат допълнителни ограничения на своите клиенти, намаляват способността им или изискват т.нар. обещания за работа, издадени от настоящия работодател.

Източник: invest-news.eu