iso-9001

ISO 9001 — 5 неща, които трябва да знаем за тях

iso-9001

iso-9001

В конкурентна среда бизнесът се развива изключително динамично, но освен това се поставят нови, и нови изисквания за неговия успех. Сред най-важните неща за конкурентоспособността все повече фирми е ISO 9001–международен пакет стандарти за качество, които са почти задължителни за всички предприятия, които държат да се развиват.

Системата представлява набор от инструменти за разработване и внедряване на различни системи, които ефективно да подобрят управлението на качеството. Предимството на този инструментариум е, че са приложими във всяка сфера на бизнеса–производство, услуги, комуникация, технологии, мода и т. нат.

1. Има 4 основни стандарта ISO, които се прилагат:

  • ISO 9000:2015
  • ISO 9001:2015
  • ISO 9004:2009
  • ISO 19011

ISO 9000:2015 се отнася до принципите и основните понятия за контрол и управление на качеството. Системата включва и списък със сериите стандарти, както и указания за тяхното прилагане в реална среда.

ISO 9001:2015 е тясно свързана с конкретните изисквания за системите. Стандартът се определя от насоките и правилата за управление качеството и принципите, по които те ще се изграждат.

ISO 9004:2009. Този стандарт се отнася за укрепване и затвърждаване на успехите на организациите. Целта му е, чрез правилен подход в управлението на качеството, конкретните компании да постигнат дълготрайни успехи.

ISO 19011 служи като ръководство при извършване на одит на системите за управление.

2. Защо се използват стандартите ISO 9001?

Една от причините е повишаване конкурентността на фирмата. Системите за контрол и управление на качеството подобряват ефективността в производството, осигуряват по-добра комуникация между мениджъри и служители, и също така служат като гаранция за потребители и сътрудници, за изграждането на доверителни връзки.

Подобряването на организацията на работа, намаляването на външните одити и по-високата конкурентоспособност, са другите фактори, които влияят върху системата.

3. Как се получава сертифициране по ISO 9001?

Най-често след външен одит, чрез кандидатстване. Ако не сте наясно как да стартирате процедурата, най-доброто, което можете да направите, е да се обърнете към външен консултант, който е запознат с целия процес и може да ви сътрудничи. Балтов Консулт ЕООД е една от водещите консултантски фирми за международно сертифициране и може да разчитате на пълно съдействие от тяхна страна по всички въпроси, касаещи външния одит и въвеждането на системата във вашата компания.

4. Какво трябва да имате предвид, преди външния одит за сертифициране?

Ролята на консултантите е изключително важна, но изпълнението на задачите и препоръките си остава ваша отговорност. За да получите международен сертификат, се извършва външен одит от специалисти, които преценят, дали фирмата ви отговоря на всички изисквания.

Преди оценката да бъде извършена, най-доброто, което можете да направите, е да проверите, дали са изпълнени всички препоръки на консултантите, да проучите документацията за кандидатстване, както и възможността за предварителен одит. Чрез него може да проверите, дали компанията ви е подготвена за сертификационен одит, а накрая да проведете и подготвително обучение на работниците и служителите, за да са в готовност за проверката.

5. Извършване на контролни одити

Всички фирми, сертифицирани по ISO 9001 са обект на контролен одит. Чрез периодично следене, дали мерките и правилата зададени в системата се спазват, се гарантира, че компанията е конкурентоспособна и отговаря на международните стандарти. Потвърждението, че системата за управление на качеството се спазва, е най-добрата гаранция за успешното развитие на вашия бизнес, както и за гласуваното доверие от страна на клиентите.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *