Бизнесмените, които рекламират и тяхното здраве

Война на интелектите

Днес не можем да си представим съвременния бизнес без реклама. Никой бизнес не може да набъбва, без да получи своята рекламна инерция, а и правенето на реклама е самостоятелен вид бизнес. Цели корпорации по света работят над рекламата, а от нея имат нужда дори тези капиталистически финансови централи, които са най-богати и печелят най-много. Тук вече рекламният бизнес достига своя парадокс: “Ако не рекламираш дори и успеха си, ако не доказваш своята икономическа мощ по най-скъп и убедителен начин, авторитетът ти на пазара започва да спада.

По този начин нормалната рекламна дейност се превръща във война на рекламите и във война на интелектите. Затова в рекламната надпревара никой не се срамува, когато изтъква по всякакъв начин приемуществата на своята стока. В тази странна война важи принципа на Ромен Ролан: “Хвали се със скромност само този, който няма с какво да се похвали.”

Силата на въображенето

Каква е връзката на рекламния бизнес с човешкото здраве? В тази категория търговски взаимоотношения това е високо интелектуална дейност, която изисква истински талант от тези, които я правят – талант, който се свежда до силата на човешкото въображение, и още нещо. А това нещо е способността да бомбардират общественото съзнание с постоянен поток от интересни реклами. Това превръща добрата рекламна дейност в истинско изящно изкуство. За такъв вид творчество Гьоте пише: “Въображението, съчетано с логика и постоянство, винаги ражда успехи.”

Спасителният пояс

Творческата реклама е удоволствие за рекламиращия и спасителен пояс за рекламирания в бурното море на бизнеса. При добре извършена работа и положителни резултати и двете страни са доволни и обикновено се намират в задоволителен психически тонус. Защото чувството за победа в бизнеса е и импулс и източник на здраве. Най-опасният момент в рекламния бизнес е отпускането след първите сполучливи действия, които неправилно могат да бъдат преценени като достатъчни. Нека да не забравяме мисълта на Рокфелер: “Рекламата никога не е достатъчна. Или по-точно – тя е достатъчна само за момента, когато действа!”

Блатото на антирекламата

Рекламната дейност е толкова капризен момент от бизнеса, че всяко недоглеждане, недостатъчно дозиране на психологическия натиск или пък преиграването във възхвалата може да се превърне в истинска антиреклама. А това води до тежки психически преживявания и драми, последвани от всичките им физиологически последици за здравето. Тук невротичните сривове са безнадеждно дълбоки, защото измъкване от блатото на антирекламата на практика няма. Или както пише Лион Фойхтвагер: “Само една крачка има от великото до смешното, но няма обратен път от смешното до великото.”

Истина и сигурност

Не всяко вдигане на сензационен шум прави рекламата добра. Тя трябва да отговаря на качеството на стоката и достойнствата на печатното произведение, което се рекламира. В противен случай винаги се стига до колизия между бизнесмена и неговите контрагенти, които се оказват измамени от лъжливата реклама. Това нарушава спокойното протичане на бизнеса, създава конфликти, води до нервни и телесни страдания. Тази истина не е нова. За нея пише Марк Аврелии още през 2 век.: “Всяко прекрасно нещо, независимо какво е, е прекрасно но само по себе си, достатъчно е на себе си и похвалата не е негова съставна част, когато надминава неговата същинска стойност. Затова от похвалата то не става по-лошо или по-добро.

Ето защо рекламата трябва да бъде реална. Тя следва само да информира обществото по какъв начин да се достигне до някой интересен и полезен продукт. Едва тогава бизнесменът ще се почувства сигурен, спокоен и устойчив здравословно, защото няма да се появяват напреженията, които да разстройват физическото и психическото му равновесие. А това вече е достатъчно. Или както казва английският философ Томас Карлайл: “Здравето само по себе си е вече победа.”