Какви са предимствата на оперативен лизинг на автомобили

Използването на автомобилите без право на собственост е основното предназначение на оперативен лизинг на автомобили. След като няма клиента права на собственост върху транспортното средство, то той няма и задълженията, произтичащи от собствеността. Всички права и задължения са вписани в договора. За това той трябва да се спазва. Например, наетия на лизинг автомобил не може да се преотстъпва на лице, което не е упоменато в договора. При нарушаване на някоя от точките в договора, лизингодателят може да си върне транспортното средство без да е необходима намесата на съда.

Оперативен лизинг на автомобили е изгодна форма на ползване на транспортни средства. Управителите на фирми решават проблема с необходимостта от превозни средства по много лесен и изгоден вариант за себе си. Наетите транспортни средства освобождават фирмата от допълнително натоварване с разходи – няма нужда от собствен автопарк, от допълнителен персонал за обслужване на автомобилите.
Всички задължения, свързани с регистрация, застраховка, данъци, техническо поддържане, технически преглед на автомобила са за сметка на лизингодателя.

Всичко това е вписано в договора, както и задълженията на лизингополучателя – да плаща редовно определената месечна сума. Разбира се, в този бизнес има и редица възможности собственикът на автомобили да понесе загуба. За това месечната вноска е съобразена с всички възможни рискове и е по-висока.

Оперативен лизинг на автомобили се отразява много добре върху икономиката на бизнес, който е в началото на своето развитие. Чрез него не се налага да се заделя голяма сума за закупуване на автомобили, а само трябва да се плащат определените такси. Това позволява тези средства да се използва за разширяване на бизнеса и включването им в оборота, така че да носят допълнителна печалба.

Луксозните и мощни автомобили са мечта и за много любители на добрата кола. В този случай оперативен лизинг на автомобили решава въпроса – той сбъдва мечтите на много хора, които нямат възможност да си закупят желаната кола.

За да получите повече информация за предложенията на различните фирми, предлагащи оперативен лизинг на автомобили, е достатъчно да влезете в интернет и с търсачката ще откриете всичко, което е необходимо да знаете за да реализирате мечтата си.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *