Какво представляват каломаслоуловителите?

каломаслоуловители

каломаслоуловители

Каломаслоуловители са пречиствателни съоръжения, които се използват там, където е възможно да има изтичане на петролни продукти – нефт, бензин, масло, или разни други масла от растителен произход – олио, мазнини, които замърсяват природата.

Чрез каломаслоуловители повърхностните води, излизащи от заводи, предприятия, автомобилни сервизи, бензиностанции и сгради, се пречистват преди отново да попаднат в природата. От изключителна важност е при обектите свързани с разлив на такива продукти да се използват каломаслоуловители.

При избора на каломаслоуловители определяща е зоната на обслужване – дали ще се монтира на бензиностанция, паркинг, автосервиз, завод. Също така от значение е да се знае и дебита на водата, както и условията на работа на каломаслоуловители.

И тук, както и при другите пречиствателни съоръжения, факторите, които влияят върху качеството на пречистване на водата, са видът и плътността на нефтените продукти и концентрацията на замърсители.

Каломаслоуловителите са съоръжения, които се състоят от две камери. След като отпадъчната, замърсена вода попадне в първата камера, твърдите частици като кал, камъчета, листа се отлагат на дъното, а във втората камера попадат масла, петролни продукти, мазнини. Те са леки, изплуват на повърхността и не могат да стигнат до изхода, така че през изхода изтича само чиста вода. За по-фино почистване, попадащата в каломаслоуловители замърсена вода се филтрира още на входа чрез специално монтирани филтри, по които полепват мазнините и маслата.

Според съществуващите стандарти каломаслоуловителите се разделят на два класа. При клас ¬І отпадъчните води се пречистват до готовност да се излеят направо в реки, дерета, докато пречистената в клас ІІ вода може да се излива само в канализационна система.

Тези съоръжения са изключително ефективни и надеждни. Благодарение на използването им се гарантира опазването на природата и задължение на всеки, който работи с петролни продукти, е да използва каломаслоуловителите.
Разбира се, за да функционират нормално, е необходимо каломаслоуловителите да се поддържат и почистват периодично, за да не се получават натрупвания от масла и мазнини по повърхността и да не се допусне попадането им на изхода.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *