Европейски програми за развитие на пчеларство

Европейски програми

Европейски програми

През последните години пчеларството набира все повече любители, които се възползват от европейските субсидии. Европейските програми за развитие включват ѝ пчеларството като част от фонд „Земеделие”. През 2014г. броят на кандидатствалите е най-голям в сравнение с предходни години. Тази информация е проверена, чрез справка, която е публикувана от фонд „Земеделие”. Притесненията във фонд „Земеделие” са свързани с бюджетът, който не може да покрие всички кандидати. Затова ще се наложи да се извърши класиране по няколко критерия. Проблемите с бюджета идват от факта, че Европейският съюз оряза финансите по това перо.

Детайли на европейските програми за развитие на пчеларството

Голям брой кандидати – подадените заявления за кандидатстване по пчеларската програма са 1833 броя. Мерките, по които пчеларите са кандидатствали са: подновяване на кошерите, извършване на физикохимичен анализ на произведения мед и за борба срещу вароатрозата. Данните на фонда сочат, че през изминалата година са били подписани 1073 договора по програмата; Класирането – фонд „Земеделие” се е заел с изготвянето на класиране, поради големия брой кандидатстващи лица. Класирането ще се направи чрез точкова система, която ще разграничава различните участници по критерии и те ще се получават различен брой точки. Тези, които досега не са получавали пари за подмяна на кошери сега ще бъдат с висок приоритет при получаване на по-висок брой точки при кандидатстване. Тези, които са с по-голям опит в развитието на земеделието и пчеларството съответно ще получат по-малки точки. Идеята е младите и начинаещи пчелари да бъдат поощрявани да развиват този тип бизнес; По-малко финансиране от Европейския съюз – новата програма, която е одобрена от Брюксел е за периода 2014-2016г. Бюджетът е намален от 19,5 млн.лв. на 14 млн.лв. Мерките, които са били в предходния период се запазват и сега. Лека полека се въвеждат схеми за подпомагане, които имат за цел популяризирането на меда и пчелните продукти. Очаква се до началото на юли да има няколко такива организации за популяризиране на пчелните продукти.”