Бързи кредити – какво да следим

Има случаи, когато договорът за заем е изписан много объркващо и условията на изчисленията са изготвени така, че кредитополучателят да не може да плати, без да се натъкне на глоби. Целта на такава измама е да се изчисли максималният брой неустойки за клиента, понякога това води дори до загуба на недвижим имот.

Важно! Съгласно условията на заема, клиентът често се абонира за график на плащанията, в който са посочени датите, когато парите вече трябва да са по сметката на финансовата компания. В същото време другаде в договора е казано, че парите се кредитират за два-три дни. Следователно, ако кредитът бъде обслужен в същия ден, има забавяния, а с тях и големи глоби.

Между другото, някои компании предлагат нова услуга: за следващия транш по връщането те идват директно във вашия дом. Бъдете внимателни: вашият подпис за плащане на заема не е достатъчен, служителят трябва да постави дата и подпис под фразата: „Получих парите изцяло“ и сумата трябва да бъде посочена с думи.

АЛТЕРНАТИВА НА КРЕДИТИТЕ – ПЛАСТМАСОВА КАРТА

Добра алтернатива на бързите заеми е кредитната карта. Но на това могат да разчитат само тези, които имат стабилна работа. Колкото по-високи са приходите, толкова по-висок ще бъде кредитният лимит. Но процедурата за вземане на решение за отпускане на заем по кредитна карта може да отнеме до една седмица. При използване на кредитна карта има гратисен период (от 30 до 45 дни), когато обслужването на заема по карта е безплатно, тогава цената му е не по-малко от 36% годишно. Вярно е, че винаги се начислява лихва за теглене на пари обаче.

Съвети при бързите кредити

Съвет номер 1: поставете подписа си правилно. Именно при „бързи заеми“ лековерните сънародници биват хванати от измамници от всякакъв вид. Обещавайки пари, мошениците се сдобиват с копия на документи на спазващи закона граждани. За да предотвратите издаването на заем на ваше име без ваше знание с помощта на копия на вашите документи, адвокатите препоръчват да следвате прости предпазни правила – бъдете внимателн и какво подписвате, четете целия текст на договора и не полагайте подписа си на празни листи.