Банкова помощ при проверка на кредитоспособността

   Самооценката на кредитоспособността е първата и основна стъпка при кандидатстване за заем. Окончателната проверка обаче ще бъде извършена от банката, в която подавате заявлението. Не забравяйте обаче, че ще се разглежда индивидуално. Въз основа на данните, получени от вас, банков служител създава профил на кредитополучателя и внимателно анализира вашата ситуация, за да сведе до минимум риска, който банката поема, когато ви отпуска пари.

Подобрете кредитоспособността си

 Вашата кредитоспособност не ви позволява да получите заема, който ви интересува? Има начини да го подобрите. Какво можете да направите, за да подобрите доверието си в банката:

  • Изплатете всички други заеми, с които сте таксувани
  • Откажете се от кредитни карти и лимити на сметки
  • Опитайте се да осигурите приемственост и стабилност на заетостта
  • Увеличете нетния си доход
  • Намалете месечните разходи за поддръжка

Погрижете се за историята си в BIK

  Използвали ли сте други финансови продукти досега, като парични заеми или заеми? Или може би друга банка ви е отказала заем по-рано? Преди да ви бъде отворена процедурата по кредит, проверете шансовете си. Проверете вашата кредитна история в Бюрото за кредитна информация. Това е важна стъпка, защото може да не сте наясно със ситуациите, които могат значително да намалят доверието ви в банката.

   Преди банката да ви отпусне заем или заем, тя задълбочено анализира финансовото ви състояние, като взема предвид и информацията, налична в Бюрото за кредитна информация (BIK). Редовното погасяване на задължения е най-добрият начин да станете надежден кредитополучател за банка и да вземете пари назаем при изгодни условия.

Какво е BIK?

  Бюрото за кредитна информация (BIK) е институция, която събира, съхранява и споделя икономическа информация на клиенти на банки и други финансови субекти (включително кредитни съюзи или заемни компании). Според данни на BIK събраната информация се отнася за над 23 милиона души и над 130 милиона акаунта (също закрити). Важното е, че до 90 процента. данните, съдържащи се в BIK, удостоверяват своевременно погасени задължения.

Източник: https://creditizateb.net/