Лесен ли е за изучаване турският език?

Ключът към изучаването на турски е да мислите за него като за игра. Сто нови думи ви помагат да отгатнете значението на петдесет други. Докато завършите хиляда нови думи, можете да познаете значението на около 75% от турските текстове. Това звучи доста лесно, нали? Но наистина ли турският е толкова лесен? Продължете да четете, за да разберете какво е да научиш езика! И не забравяйте, че не можете да научите турски език за една нощ.

Азбуката

Този език има проста азбука, последователно фонетично произношение и организирана структура. Азбуката е вариация на латинската азбука с 29 букви, от които – 21 съгласни и 8 гласни звукове. Изписването е много близко до френския език. Турският език е фонетичен, което означава, че всеки буквен знак отговаря на определен звук, и няма съчетания от букви, които да означават един звук. Така пишете точно каквото чувате.

Падежи

В турския език има шест падежа, които изменят съществителните имена, според службата им в изречението:

  • Именителен
  • Винителен
  • Дателен
  • Местен
  • Отделителен
  • Родителен

Род и число

В турския език има единствено и множествено число, но няма родове (мъжки, женки, среден) , което значително улеснява изучаването му.

Словоред

Словоредът в турския език е малко по-различен от българския. Например, в турския сказуемото е винаги последно в изречението, а подлогът понякога се пропуска, тъй като по окончанията на сказуемото се разбира кой върши действието.

Как да научим турски език?

Най-добрият начин да научите чужд език е да комуникирате с естествени носители на езика. Това означава, че трябва да водите разговори с хора, чийто майчин език е турския. Така лесно ще се ориентирате за произношения, за популярни изрази, за словоред и правилни конструкции на изреченията и още много.

Друг вариант е да се запишете на курсове. Това е особено полезно, за да научите на теория всичко за граматиката, частите на речта и всичко останало, което ви е нужно да говорите свободно езика.

Не на последно място, в наши дни има много приложения, които ви помагат да учите определен език. Принципът е постепенно да въвеждат думи и правила, след което да ги упражнявате с различни задачи. Доколко е ефективен такъв подход, зависи от времето, което отделяте.

Преди да научите турски език

Преди да започнете това начинание, помислете добре защо е необходимо да го правите. Турският език се говори предимно в Турция, близкия Изток, някои части на Балканския полуостров и България, както и от хиляди имигранти в Западна Европа.

Специално в България има доста турски фирми, и наистина си заслужава да научите езика, ако работите в такава. Това ще ви гарантира развитие и по-добра работа.

Ако планирате да емигрирате в Турция или турскоговоряща страна, тогава е задължително да научите езика, за да може да се справяте лесно.

Но ако се нуждаете от превод на различни текстове и документи, няма нужда да учите езика. Можете просто да наемете заклет преводач, който да извърши необходимия превод от турски на български език.