Ще ни спаси ли освещаването на къща

Свети Теофан Затворник пише, че всяка благодат, идваща от Бог чрез светия кръст, свети икони, святя вода, мощи, осветен хляб и други, включващи святото причастие Тяло и кръв Христови, имат сила само за тези, които са достойни за тази благодат чрез покаяние, молитви, служат на хората  с милосърдие и други християнски добродетели. Но ако не притежават всичко това, то Божията благодат няма да ги спаси, тя не действа автоматично, като талисман, и е безполезна за неискрените и мними християни (без добродетели).

Това може да се каже и за освещаване на къщата. Съвременната телевизия, интернет, преса с дяволски образ под формата на развличения и удоволствия, ни отделят от Бог, от Този, в Чийто ръце е нашия земен живот и живота в бъдещия век. За това никакво освещаване на къща не може да има смисъл и няма да има благотворно влияние върху нашия живот, ако в нашия дом върховно царува безверие. Развратниците и богохулниците със своето откъсване от Бог и от Неговите заповеди сами си дават страшната присъда – да останат без Бог, уединени с дявола и неговте слуги, които се нуждаят само от тяхната душа и по-точно от тяхното падение и гибел.

Християните вярват в доброто и се стремят да спазват Божиите заповеди, което им дава сили за да продължат напред, въпреки многото проблеми. Така всеки християнин намира смисъл в освещаването на къщата си. За целта е добре да се поговори със свещеник, за да се освети дома. Свещеникът по време на обреда се моли на Бог за неговата благословия върху дома и неговите жители. За този обред може да поканите и свои блзки и приятели, за да се помолите всички заедно. Молитвата за здраве и берекет в дома ще бъде чута, когато е истинска и е отправена с вяра в Бог.

С отправените от свещеника молитви към Бог има молба за благословия на къщата, да живее ссемейството в мир и любов, да се отглеждат децата с много обич и да се възпитават във вяра в Бог.

Добре е преди самото освещаване на къщата, тя да бъде почистена, да се обърне внимание на стените да не висят различни амулети, талисмани и други неприлични за обреда предмети.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *