Изберете професионалното управление – професионален домоуправител

Домоуправителите на жилищните сгради са хората, които отговарят за общата собственост в сградата или входа на кооперацията. Все по-трудно е вече да се намерят желаещи, които да отдават свободното си време за уреждане на общи задачи. Наистина, че и задълженията са много – текущи ремонти, основни ремонти, разплащане на общи сметки, водене на домовата книга, отчет на приходи и разходи и още много други, за чието изпълнение е необходимо много време. Поради липса на желаещи да се заемат с тези задължения в много кооперации се вземат решения на общо събрание на собствениците да се ангажира професионален домоуправител.

Това на сегашния етап е лесно – необходимо е само да се сключи договор с избраната фирма. Желателно е да се разгледат сайтовете на различните фирми за професионално управление на общата собственост. Да се обърне внимание на цените и пакета услуги, включени в цената. Така собствениците могат да изберат най-изгодния за тях вариант.

Професионалният домоуправител се заема с всички дейности, отнасящи се до ползването и поддържането на етажната собственост. Осигурява чистач за поддържане хигиената в мазето и на стълбището. Освен това се грижи и за двора, ако има такъв. Назначеният за професионално управление специалист е компетентен по всички въпроси, отнасящи се до общата собственост. Той има задължение да свиква общо събрание на собствениците, да води домовата книга, да следи за спазване на вътрешния ред. Платеният домоуправител е този, който се грижи за изправността на осветлението, за работата на асансьора, като и за всички ремонти, които се налагат.

За най-спешните ремонти се взема решение от общото събрание, избира се фирмата и услугата се заплаща от всички. За качеството на ремонта следи професионалния домоуправител. След приключване на ремонта той го приема и се разплаща с фирмата. Най-трудно в жилищните кооперации се организира ремонта на покрива и смяната на щрангове. Към тези ремонти собствениците трябва да се отнасят много отговорно, защото това е само в тяхна полза.

Професионалният домоуправител урежда всички взаимоотношения с общината, прави всичко възможно да се защитят интересите на собствениците и да се реализират техните искания. С професионалното управление на общата собственост се осигуряват нормални условия за живущите в кооперацията.

Не бъди срамежлив...Share on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *