Отговорността смяна на щрангове

Да се направи смяна на щранговете в старите жилищни кооперации е отговорна задача. Що се отнася до сложността на работата, то тя е свързана преди всичко с вземането на решение за този вид ремонт.

Смяната на щрангове започва с отстраняване на старите метални тръби. Всъщност всички проблеми, свързани с щаранговете се явяват в резултат на корозията. Ръждата е запълнила вътрешността и това е причина за влошеното качество на водата и намаления дебит. Тази ръжда съдейства за задържане на всякакви отпадъци по канализационния щранг.

След като всички собственици са готови за смяна на хоризонталните и вертикални тръби от абонатната до последния етаж, може да се каже, че проблемът е наполовина решен. Пишем така, защото има много добри предложения от различни фирми за ВиК услуги, които бързо и качествено ще се справят с ремонта. Информацията в интернет ще ви помогне да изберете най-добрата фирма за вашия случай.

По самия процес на смяна на щранговете основното е отстраняването на старите тръби. Трудностите идват от факта, че корозиралите тръби се чупят в непредсказуеми места и са опасни при работа с тях. Това е и една от причините смяната на тръбите да се повери на професионалисти с достатъчно опит.

За нови щрангове се предпочитат тръби от полипропилен. Полипропиленът е лек материал, който не корозира. Фактът, че тръбите не корозират им осигурява дълъг период на екслпоатация. Освен това с тях се работи много лесно и необходимите инструменти са обикновени. Повърхността им е гладка и имат сравнително добър външен вид.

Като недостатък може да се отбележи, че са много шумни при преминаване на водата през тях. Недостатъкът им е лесно преодолим с направа на добра шумоизолация. Специалистите препоръчат да са еднакви всички необходими части и елементи, използвани за свързване на тръбите, за разклонения. За предпочитане е да са от един и същ производител.

Смяната на щрангове става бързо – в рамките на един работен ден. За това е добре да се направи цялостна смяна, което ви гарантира спиране на водата за кратко време, шум и прах в рамките на деня, а и фирмите предлагат отстъпка в цената при голям обем работа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *