акумулатор

Монтиране и демонтиране на акумулатор

акумулатор

акумулатор

Много от новите автомобили днес са оборудвани с най-различни и прецизни електронни компоненти, ел. вериги за обслужване на бордовия компютър, различни контролиращи системи, системи за контрол на управлението, такива за сигурността на автомобила, спирачни системи и много други. Това налага следването и изпълнението на специални процедури за монтаж и демонтаж на акумулатор, които в повечето случаи са различни при различните модели автомобили. За да бъдем сигурни в качеството и да избегнем редица нежелани последствия, при извършването на подобна дейност е важно стриктно да следваме инструкциите на производителя. Ние препоръчваме подобни операции да бъдат извършвани от специалисти. Ако все пак имате нужната увереност в собствените си възможности е добре да следвате, любезно споделените от екипа специалисти на 100ampera.com/ съвети при монтирането или демонтирането на акумулатор.

  1. В повечето случаи, за всеки автомобил има препоръчан тип батерия – проверете дали вашата съответства с нея.
  2. Винаги монтирайте само изправна стартерна батерия, която е заредена.
  3. При извършване на тази операция се убедете, че двигателя и всички други ел. устройства в автомобила ви са изключени.
  4. При демонтаж следвайте правилото за откачане първо на отрицателната клема, а след това и на положителната.
  5. Преди да поставите новия акумулатор добре почистете повърхността, върху която ще легне. След като го поставите внимателно се убедете, че мястото е точно – не е тясно и няма голяма хлабина. Проверете дали е фиксиран стабилно – всяко поклащане е нежелателно. Помнете, че при движение и работа на акумулатора, всички вибрации са нежелан ефект и влошават коефициента на полезно действие на вашия акумулатор, както и съкратяват неговия живот.
  6. Клемите и електродите също трябва да бъдат добре почистени, като се препоръчва и намазването им с некиселинна грес. Така ще избегнете оксидацията им.
  7. Корпуса на батерията трябва да бъде поддържан чист винаги. Много от замърсяванията могат да се окажат електропроводими, което води до протичането на голям ток на утечка – нежелан ефект, причиняващ разреждане на акумулатора ви.
  8. При свързване на нов акумулатор в системата последователността е следната – първо положителната клема, след това отрицателната. Бъдете сигурни, че клемите са стегнати и захванати здраво. При стартиране на автомобила от акумулатора се черпи ток в порядъка на стотици ампери. За това е важно да има добра връзка между електродите на акумулатора и клемите от инсталацията.
Не бъди срамежлив...Share on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *